Akustik Proje ve Planlama2018-10-08T22:04:51+03:00

AKUSTİK PROJE & PLANLAMA

Yeni yapılacak veya hizmet vermekte olan
tesis, işletme ve binalar için
akustik çözüm ve proje hizmetleri

BREEAM & LEEDS belgelendirme
sistemleri ile uyumlu
raporlama ve dokümantasyon

Akustik uygulama ve malzeme
teknik şartname yazımı
proje maliyet ve sonuç denetimi

Bina Gürültü Yönetmeliği
şartlarına uygun proje ve rapor

Yeni yapılacak veya hizmet vermekte olan
tesis, işletme ve binalar için
akustik çözüm ve proje hizmetleri

BREEAM & LEEDS belgelendirme
sistemleri ile uyumlu
raporlama ve dokümantasyon

Akustik uygulama ve malzeme
teknik şartname yazımı
proje maliyet ve sonuç denetimi

Bina Gürültü Yönetmeliği
şartlarına uygun proje ve rapor

MİMARİ PROJE ve PLANLAMA

Akustik konfor şartlarının mimari tasarımın erken evresinde dikkate alınması, akustik çözümlerin maliyeti, performansı ve mimari bütünlüğü üzerinde büyük rol oynamaktadır. Mimari tasarım grubumuz, mimari tasarımı en başından, hedeflenen akustik amaçlara uygun şekilde geliştirerek iç tasarım estetiği ile akustik işlevleri kaynaştırmaktadır.

 

Mimari projelerin geç evrelerinde ortaya çıkan akustik ihtiyaçlar için, mevcut mimariye ve inşaat şartlarına uygun çözümleri tasarlıyoruz.

Tasarımlarımızda, üç boyutlu modelleme, artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR) teknolojilerinden ve simülasyon araçlarından faydalanıyoruz.  Tasarım ölçütlerimizi “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”e ve uluslararası standartlara göre belirliyoruz.

BİNA AKUSTİĞİ

Binaları iç ve dış gürültülerin etkilerinden koruyacak duvar, zemin, tavan, çatı ve dış cephe katmanlarını tanımlıyoruz. Katmanların, malzeme ve imalat usüllerini gösteren detay çizimlerini hazırlıyor, elde edilecek yalıtım değerlerini hesaplarıyla raporluyoruz.

Katlar ve duvarlar arası ses geçişini sınırlandırmak; Asansör makina dairesi, klima santralleri, jeneratörler, hidrofor, pompa ve kazan daireleri gibi bina hizmet teçhizat ve tesisatlarının gürültüsünü önlemek; Binayı, trafik, makina, yağış ve benzeri çevresel gürültü kaynaklarından koruyan çözümler geliştirmek, bina akustiği kapsamında verdiğimiz proje hizmetleridir.

Tasarımlarımızda, son teknoloji simülasyon ve tasarım araçlarından faydalanıyoruz. Yapı ruhsatı için gerekli olan Akustik Sınıf tespitini “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” uyarınca belirleyip raporluyoruz.

GÜRÜLTÜ ÖNLEME ve SES YALITIMI

Yüksek gürültü seviyelerine sebep olan gürültü kaynaklarını kontrol altına alan çözümlerimizle, endüstriyel sahalardaki, iş ve alışveriş merkezlerindeki, sağlık ve eğitim tesislerindeki gürültüyü önleyen projeler hazırlıyoruz.

Endüstriyel ve ticari sahalarda, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen yüksek seviyedeki gürültü ve titreşim problemleri yaygındır. Sahadaki mevcut durumu tespit ve analiz ederek, probleme özgü etkin çözümler üretiyoruz.

Tasarımlarımızda, son teknoloji hesaplama ve simülasyon araçlarından faydalanıyor, tasarım ölçütlerimizi ilgili yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara göre belirliyoruz.

HACİM AKUSTİĞİ

Konser salonlarından, konferans salonlarına, üniversite amfilerinden dersliklere, canlı müzik mekanlarından kafe ve restoranlara kadar çok geniş bir yelpazede sayabileceğimiz tüm mahallerin akustik tasarım ve proje hizmetleri hacim akustiği kapsamındadır. Mahaller içinde konuşmaların, müziğin ve anonsların net bir şekilde duyulması ve anlaşılması hacim akustiğinin doğru şekilde tasarlanmasına bağlıdır.

Kullanım amaçlarına uygun akustik ölçütlerini belirliyor, hedeflenen şartları sağlayacak akustik malzemelerin türünü, metrajını, konumlarını ve montaj usüllerini tanımlayan detay projelerini hazırlıyoruz. Akustik işlev gösteren son yüzeyler, iç mimari ile bütünlük içinde tasarlanmaktadır.

Tasarımlarımızda, son teknoloji modelleme ve simülasyon araçlarını kullanıyoruz. Tasarım ölçütlerimiz için, ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ile alan literatürünü temel almaktayız.

SES SİSTEMİ ELEKTROAKUSTİK TASARIMI

Ses sistemi ile yapılan konuşma ve müzik yayının net bir biçimde duyulmasını ve anlaşılmasını sağlayan ses sistemini projelendiriyoruz. Elektroakustik proje kapsamında, hoparlör kapasite, tip ve yerleşimlerini akustik model içinde tanımlıyoruz;  Hoparlör ve diğer ses sistemi bileşenlerinin şartnamelerini, yerleşim çizimlerini ve audio sinyal bağlantı şemalarını hazırlıyoruz.

Tasarladığımız elektroakustik sistemlerin performansını üç boyutlu hacim akustiği modeli içinde ileri simülasyon araçlarıyla test ediyoruz. Bu sayede, ses sistemiyle donatılması planlanan salonun akustiği ile en iyi sonucu verecek ses sistemine sahip olmanızı sağlıyoruz.

ARGE ve ÜRÜN DANIŞMANLIĞI

DEÜ Teknoparkı (DEPARK) içinde yürüttüğümüz Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri ile akustik sektörüne yönelik yüksek performanslı ve yenlikçi ürünler geliştiriyoruz.

 

Şirketimiz kendi ARGE çalışmalarının yanısıra, ürün geliştirme arayışındaki imalatçı şirketler için ürün tasarım, prototip geliştirme, akustik test, ölçüm ve imalat danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bizi Seçmeniz İçin Üç Sebep

BİRLİKTE BAŞARALIM!