Norm Somun Açık Ofis

Norm Somun Açık Ofis2018-10-23T18:09:59+03:00

Project Description

Ağır sanayi imalat gürültüsü olan kapalı imalat alanına bitişik, kullanılmayan üst kat, yaklaşık 400 m2’lik açık ofis alanı olarak planlanmıştır.

Başlanıç durumunda, imalat alanından tuğla duvar ile ayrılan ofis alanı, sandviç panelden oluşan bir çatı ile örtülmüş haldedir.  Proje ekiplerinin çalışacağı açık ofis olarak planlanan kat, imalat sahasından gelen gürültünün sürekli etkisi altındadır. Bununla birlikte yağışlı havalarda, yağmurun çatıda sebep olduğu gürültü bina içinde yoğun olarak hissedilmektedir.

İmalat alanından gelen yüksek gürültü mevcut duvar üzerine geliştirilen yüksek yalıtımlı kuru duvar sistemi ile önlenmiştir. Çatı için uygulanan yalıtım uygulamalarını takiben, açık ofis içinde akustik konfor sağlamak üzere zemin, duvar ve tavanda akustik düzenlemeler yapılmıştır.

Başlangıçta kullanılmayan gürültülü bir kat olan alan, proje ekiplerince kullanılan ve bina içinde akustik konforu en yüksek alan olarak nitelendirilen bir açık ofis haline getirilmiştir.